Rodzaje ogniw paliwowych

Tych jest kilka, m.in. alkaliczne ogniwa paliwowe AFC, ogniwa paliwowe z zestalonym elektrolitem tlenkowym SOFC (Solid-oxide Fuel Cell), ogniwa paliwowe ze stopionym węglanem MCFC. Różne ogniwa mogą korzystać z różnych paliw, pracują przy różnych temperaturach i osiągają różną sprawność.

Ogniwo MCFC jest to ogniwo ze stopionym węglanem które pracuje przy bardzo wysokich temperaturach rzędu 600’C i wyżej. Powstały one w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia i na początku były bardzo drogie ze względu na materiały używane do ich produkcji. Elektrody bowiem wykonane były z metali szlachetnych. W latach siedemdziesiątych natomiast dokonano zmian które obniżyły w znacznym stopniu koszta. Elektrody zaczęto wykonywać z niklu, tlenku niklu i chromu. Dodatkowym sukcesem było zwiększenie wydajności o 150%.

Za jedną z najlepiej rozwiniętych technologii ogniw paliwowych uważa się alkaliczne ogniwo paliwowe. AFC (Alkaline Fuel Cell) zużywa wodór i czysty tlen do pozyskania energii elektrycznej. Główną zaletą ogniw alkalicznych są ich bardzo dobre parametry prądowo-napięciowe.

Trwają również prace nad ogniwem który miałby wykorzystywać promieniotwórczy izotop. Tak skonstruowana bateria pozwoliłaby nie przerwaną prace przez… 30 lat. Betavoltaic Battery czyli ogniwo które zostało zbudowane w oparciu o półprzewodniki i promieniotwórczy izotop, który podczas rozpadu emituje cząsteczki beta będące źródłem energii elektrycznej.