Szeregowe łączenie akumulatorów bezobsługowych.

Akumulatory można zestawiać ze sobą szeregowo dla uzyskania wyższego napięcia. Przypuszczalnie jednocząc w wiele dwa akumulatory żelowe 12V uzyskamy ogniwo o napięciu 24V. Dla uzyskania napięcia 48V możemy złączyć szeregowo 4 akumulatory 12V lub 24 akumulatory 2V. W sytuacji połączenia szeregowego napięcie kompletu równe jest sumie napięć połączonych monobloków - pojedynczych akumulatorów.

Jakie są zasady łączenia akumulatorów w sposób szeregowy

W wypadku sprzęgania szeregowego należałoby się przyjrzeć najmniejsze najmniejsze elementy - dla scalania szeregowego wymogi jakościowe są spore.

Łączenie akumulatorów

Scalanie szeregowe realizuje się poprzez zebranie zestawu akumulatorów taką metodą, iż biegun dodatni ( ) pierwszego akumulatora łączymy z biegunem ujemnym (-) drugiego akumulatora. Następnie biegun dodatni ( ) drugiego akumulatora łączymy z biegunem ujemnym (-) trzeciego akumulatora i jednakowo z następnymi monoblokami. Po opracowaniu połączenia, na wprowadzeniu szeregu znajduje się biegun dodatni ( ) a na koniuszku szeregu biegun ujemny (-). Przy czymże pojęcia początek i koniec traktować trzeba umownie.

Spajanie szeregowe wiąże się z obowiązkiem odpowiedniego dobrania kompleciku akumulatorów. Chociaż w znaczącej ilości sytuacji wyższe napięcie baterii akumulatorów jest potrzebne, trzeba nie zapominać o głównych zasadach. przyłączanie szeregowe umożliwia zyskanie większego napięcia ależ nie powiększa pojemności kompletu akumulatorów. Aby uzyskać większą pojemność należy inaczej zestawić akumulatory, zobacz jak powiązać równolegle.

Warunki właściwego łączenia akumulatorów

Nieodzowne staje się by stosować akumulatory o takich samych parametrach, czyli:.

  • podobnym stopniu zużycia
  • zbliżonej rezystancji wewnętrznej,
  • identycznej pojemności,
  • najlepiej takiej samej marki i typu, ze zgodnej serii produkcyjnej,