Generatory

Uniwersalność ogniw paliwowych jest zdumiewająca. Kolejnym ich zastosowaniem są systemy stacjonarne czyli generatory energii elektrycznej i cieplnej oraz elektrownie małej mocy. Systemem stacjonarnym są zarówno małe domowe jednostki które produkują prąd i ciepło, jak również większe, pomocnicze źródła prądu o mocy rzędu kilku kilowatów, czy też duże elektrownie których moc sięga nawet kilku megawatów.

Urządzenia tego typu są stosowane głównie w miejscach, gdzie energia elektryczna stanowi kwestię kluczową. Szpitale, bazy wojskowe, biura czy fabryki, te miejsca potrzebują dużej ilości stabilnej energii, a ogniwa paliwowe są w stanie taką energię dostarczyć. Są one stosowane również jako awaryjne systemy dostarczania energii w wyżej wymienionych placówkach.

W dniu dzisiejszym, dużą uwagę przykłada się do rozwoju technologii CHP (Combined Heat and Power). Generatory o mocy 1-10kW mogą zaopatrzyć w energię elektryczną i ciepło kilka domów mieszkalnych, biura czy budynki użyteczności publicznej.

Generatory oparte o technologię ogniw paliwowych dostarczają energię elektryczną o precyzyjnych parametrach, nie posiadają ruchomych elementów i są w stanie zapewnić dostęp do energii dłużej niż stosowane obecnie konwencjonalne generatory prądu. Dodatkowym atutem jest to, iż technologia zasilania generatorem z systemem ogniw paliwowych jest zarówno cicha jak i wydajna.

Ponadto produkuje minimalne ilości zanieczyszczeń. Są to zalety zasilania wodorem lub związkami wodorowęglowymi.

W chwili obecnej, technologia ta wymaga dalszego rozwoju. Mimo wielu zalet ogniw paliwowych, system ten nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Wciąż wartość osiąganej mocy jest niedostateczna.