Ogniwo paliwowe a środowisko naturalne

Ogniwa paliwowe mają niemal obojętny wpływ na środowisko. Inaczej wygląda sprawa z paliwem zasilającym ogniwo. Jak już wiadomo, paliwem jest wodór jednak ów wodór należy najpierw pozyskać. Czyni się to najczęściej przy zastosowaniu procesu elektrolizy. Inną metodą uzyskiwania wodoru jest wytwarzanie go z metanu w procesie reformingu parowego.

Co prawda efektem ubocznym tego procesu jest dwutlenek węgla jednak należy zaznaczyć, iż jego szkodliwość dla atmosfery jest znikoma gdyż jest on wydzielany tylko w miejscu pozyskiwania wodoru. Dodatkowo można go wykorzystać.

Wpływ stosowania kopalnianych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny itp.) na zanieczyszczenie środowiska stawia ogniwa paliwowe w doskonałej pozycji jako alternatywne źródło zasilania, obojętne lub prawie obojętne dla środowiska naturalnego.

Ma to niezwykłe znaczenie w dzisiejszych czasach, gdy zanieczyszczenie środowiska rośnie w zastraszającym tempie. Zanieczyszczenia wynikające z produkcji energii „konwencjonalnymi” metodami są powodem degradacji środowiska naturalnego, oraz przyczyniają się do pojawiania nowych chorób cywilizacyjnych.

Ogniwo paliwowe produkuje 25 razy mniej zanieczyszczeń w porównaniu z generatorami spalinowymi. W przypadku zasilania ogniwa paliwowego wodorem, ilość produkowanych zanieczyszczeń jest śladowa. Dlatego też niezwykle ważne są prace nad udoskonalaniem ogniw paliwowych jako źródła czystej energii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.